Mu Mới ra, Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Dân Cày Bán Đồ kiếm tiền rất ngon
Mu Mới ra, Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Dân Cày Bán Đồ kiếm tiền rất ngon

Trang chủ: https://mu-kynguyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukynguyen2/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kỷ Nguyên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 05/04/2024 (13h) - Open Beta: 06/04/2024 (13h)