Mu Mới ra, Mu - Kỷ Nguyên ss615 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - free 99,99% cho a e dân cày
Mu Mới ra, Mu - Kỷ Nguyên ss615 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - free 99,99% cho a e dân cày

Trang chủ: https://mu-kynguyen.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087019970612

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KỶ Nguyên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 13/11/2022 (10h) - Open Beta: 14/11/2022 (19h)