Mu Mới ra, Mu kỷ Niệm Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - 10wc/quái,box kundun drop cụm ngọc

Trang chủ: http://mu-kyniem.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mukyniem22/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 04/01/2023 (13h) - Open Beta: 05/01/2023 (13h)