Mu Mới ra, Mu Kỷ Niệm - Season 2 Exp 30x - Drop 30% - Miễn Phí 100% - Giải Trí - Dễ Chơi

Trang chủ: https://kyniem2003.net/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/steyrd794

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 30%

Alpha Test: 13/06/2024 (19h) - Open Beta: 15/06/2024 (19h)