Mu Mới ra, MU KỶ NIỆM - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Mu Mới ra, MU KỶ NIỆM - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Trang chủ: http://mukyniem.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukyniemfree/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TUỔI THƠ

Loại Mu: Non Reset, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 18/05/2023 (19h) - Open Beta: 20/05/2023 (19h)