Mu Mới ra, Mu Ký Ức 13 - Season 7 Exp 5x - Drop 10% - Miễn phí 99%
Mu Mới ra, Mu Ký Ức 13 - Season 7 Exp 5x - Drop 10% - Miễn phí 99%

Trang chủ: https://goldmu.net

Fanpage hỗ trợ: http://fb.com

Phiên bản: Season 7 - Máy chủ: Hà nội

Loại Mu: Non Reset, Exp 5x, Drop 10%

Alpha Test: 09/09/2021 (18h) - Open Beta: 08/09/2021 (19h)