Mu Mới ra, Mu Ký Ức 16 - Season 6 Exp 5x - Drop 10% - Miễn phí 99%
Mu Mới ra, Mu Ký Ức 16 - Season 6 Exp 5x - Drop 10% - Miễn phí 99%

Trang chủ: https://goldmu.net

Fanpage hỗ trợ: http://fb.com

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà nội

Loại Mu: Non Reset, Exp 5x, Drop 10%

Alpha Test: 16/09/2021 (18h) - Open Beta: 18/09/2021 (19h)