Mu Mới ra, MU Lạc Hồng - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không WS, top nạp, Top nhận ATM
Mu Mới ra, MU Lạc Hồng - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không WS, top nạp, Top nhận ATM

Trang chủ: http://mulachong.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulachong.net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 25/02/2024 (13h) - Open Beta: 01/03/2024 (13h)