Mu Mới ra, MU Lạc Hồng - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 100%, không kích nạp
Mu Mới ra, MU Lạc Hồng - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 100%, không kích nạp

Trang chủ: http://mulachong.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulachong.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 27/02/2024 (13h) - Open Beta: 30/03/2024 (13h)