Mu Mới ra, Mu LÃnh Địa - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, Cam Kết Lâu Dài
Mu Mới ra, Mu LÃnh Địa - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, Cam Kết Lâu Dài

Trang chủ: http://mulanhdia.com

Fanpage hỗ trợ: http://facebook.com/mulanhdia

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bảo Bình

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 18/07/2024 (15h) - Open Beta: 20/07/2024 (13h)