Mu Mới ra, MU LIFE - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - KO TOP NẠP - TOP PHÚ HỘ

Trang chủ: http://goldmu.net

Fanpage hỗ trợ: http://fb.com

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Danh Vọng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 21/09/2021 (8h) - Open Beta: 30/09/2021 (8h)