Mu Mới ra, Mu Lục Địa Pro  - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - MU CHUẨN XƯA LỐI CHƠI CẦY CUỐC
Mu Mới ra, Mu Lục Địa Pro  - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - MU CHUẨN XƯA LỐI CHƠI CẦY CUỐC

Trang chủ: http://kyucmu.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089827964520

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99x, Drop 50%

Alpha Test: 27/02/2023 (19h) - Open Beta: 01/03/2023 (19h)