Mu Mới ra, Mu Lục Địa Season 6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa
Mu Mới ra, Mu Lục Địa Season 6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

Trang chủ: https://mu-lucdia.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulucdias6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 18/01/2024 (13h) - Open Beta: 20/01/2024 (13h)