Mu Mới ra, Mu Lục Địa Season 6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - train wcoin miễn phí hổ trợ npc buf
Mu Mới ra, Mu Lục Địa Season 6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - train wcoin miễn phí hổ trợ npc buf

Trang chủ: https://mu-lucdia.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulucdias6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 29/02/2024 (13h) - Open Beta: 02/03/2024 (19h)