Mu Mới ra, MU Ma Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU mới ra hay nhất
Mu Mới ra, MU Ma Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU mới ra hay nhất

Trang chủ: https://mu-mavuong.com

Fanpage hỗ trợ: https://mumoiravn.com

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ma Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 15/08/2023 (8h) - Open Beta: 16/08/2023 (13h)