Mu Mới ra, Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%
Mu Mới ra, Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%

Trang chủ: http://mumienphi.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonlinemoira2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Thái Dương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 27/02/2023 (13h) - Open Beta: 28/02/2023 (13h)