Mu Mới ra, Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 1000x - Drop 25% - Mu Miễn Phí, Train,Reset Nhận WCoin

Trang chủ: http://sv2.mufree.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet69

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 25%

Alpha Test: 10/11/2021 (12h) - Open Beta: 11/11/2021 (20h)