Mu Mới ra, Mu miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái , boss 1h/lần ,có treo of
Mu Mới ra, Mu miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái , boss 1h/lần ,có treo of

Trang chủ: http://mu-mienphi.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumienphi2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 14/08/2023 (13h) - Open Beta: 15/08/2023 (13h)