Mu Mới ra, mu miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái, boss 1h/lần, có treo off

Trang chủ: https://mu-vietplus.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phượng Hoàng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 28/06/2023 (13h) - Open Beta: 29/06/2023 (13h)