Mu Mới ra, Mu miễn phí  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off
Mu Mới ra, Mu miễn phí  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

Trang chủ: http://mu-vietplus.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 03/10/2023 (13h) - Open Beta: 04/10/2023 (13h)