Mu Mới ra, Mu miễn phí  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

Trang chủ: http://mu-ss6plus.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6plus2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 09/08/2023 (13h) - Open Beta: 10/08/2023 (13h)