Mu Mới ra, mu miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,có treo off

Trang chủ: http://mu-ss6plus.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6plus2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 19/04/2023 (13h) - Open Beta: 20/04/2023 (13h)