Mu Mới ra, Mu miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,có treo off

Trang chủ: http://mu-mienphi.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumienphii/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 08/05/2023 (13h) - Open Beta: 09/05/2023 (13h)