Mu Mới ra, Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss  1h/lần,wing bán sho

Trang chủ: http://mu-vuonggia.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvuonggia22/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 25/10/2023 (13h) - Open Beta: 26/10/2023 (13h)