Mu Mới ra, Mu Miền Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Cày Cuốc Đua Top AlPha Nhận ATM
Mu Mới ra, Mu Miền Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Cày Cuốc Đua Top AlPha Nhận ATM

Trang chủ: https://mu-mientay.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-Mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y-SS6-103302955622068

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vĩnh Hằng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 31/03/2022 (18h) - Open Beta: 02/04/2022 (13h)