Mu Mới ra, Mu MoBile - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - mumobile chơi trên điện thoại
Mu Mới ra, Mu MoBile - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - mumobile chơi trên điện thoại

Trang chủ: http://danchoimu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.zalo.me/g/mgbrft369

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Danchoi01

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 10%

Alpha Test: 09/03/2022 (10h) - Open Beta: 12/03/2022 (8h)