Mu Mới ra, ⚡MU MỚI 2024⚡ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản custom mới shop bán full đồ
Mu Mới ra, ⚡MU MỚI 2024⚡ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản custom mới shop bán full đồ

Trang chủ: http://mubachlong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 09/07/2024 (13h) - Open Beta: 10/07/2024 (13h)