Mu Mới ra, mu mới nhất cày cuốc - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - miễn phí 100% cho ae cày cuốc đồ
Mu Mới ra, mu mới nhất cày cuốc - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - miễn phí 100% cho ae cày cuốc đồ

Trang chủ: http://mubachlong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 25/04/2024 (13h) - Open Beta: 26/04/2024 (13h)