Mu Mới ra, mu mới nhất tháng 6  - Season 3 Exp 9999x - Drop 50% - bản mới nhất even nhiều cày ko hết
Mu Mới ra, mu mới nhất tháng 6  - Season 3 Exp 9999x - Drop 50% - bản mới nhất even nhiều cày ko hết

Trang chủ: http://mu-gold.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mugold2024

Phiên bản: Season 3 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 01/06/2024 (13h) - Open Beta: 03/06/2024 (13h)