Mu Mới ra, MU MỚI RA  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN
Mu Mới ra, MU MỚI RA  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

Trang chủ: http://mu-hn.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoira2024new

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 19/02/2024 (13h) - Open Beta: 20/02/2024 (13h)