Mu Mới ra, mu mới ra  tháng 5 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - BOSS EVEN LIÊN TỤC 1H 1 LẦN
Mu Mới ra, mu mới ra  tháng 5 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - BOSS EVEN LIÊN TỤC 1H 1 LẦN

Trang chủ: http://mu-hn.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoira2024new

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẢO MA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 01/05/2024 (13h) - Open Beta: 03/05/2024 (13h)