Mu Mới ra, MU NATURE - Season 6 Exp 30x - Drop 10% - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân
Mu Mới ra, MU NATURE - Season 6 Exp 30x - Drop 10% - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân

Trang chủ: https://munature.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/MuNature11

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU-NATURE

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 10%

Alpha Test: 15/11/2023 (13h) - Open Beta: 19/11/2023 (13h)