Mu Mới ra, MU NEW STAR - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99% Không WedShop Cân bằng
Mu Mới ra, MU NEW STAR - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99% Không WedShop Cân bằng

Trang chủ: https://newstarmu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NFbG25UNzHBCBuCLA1TzhptLsCafUdjpkDh4nppR1i3nM1uUjq

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: GoldMu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 03/12/2023 (8h) - Open Beta: 07/12/2023 (13h)