Mu Mới ra, MU Ngày Xưa - Season 6 Exp 100x - Drop 40% - 1 Server Duy Nhất
Mu Mới ra, MU Ngày Xưa - Season 6 Exp 100x - Drop 40% - 1 Server Duy Nhất

Trang chủ: https://mungayxua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553677404705

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 40%

Alpha Test: 25/11/2023 (8h) - Open Beta: 28/11/2023 (20h)