Mu Mới ra, Mu Ngọa Hổ - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Cày Free, game đẹp, nhẹ, mượt
Mu Mới ra, Mu Ngọa Hổ - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Cày Free, game đẹp, nhẹ, mượt

Trang chủ: http://ngoaho.phohienxua.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvolga

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ngọa Hổ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 50%

Alpha Test: 25/06/2024 (13h) - Open Beta: 27/06/2024 (13h)