Mu Mới ra, MU NGỌC HUYỀN - Season 6 Exp 200x - Drop 15% - Cộng Hưởng Max 2 Option
Mu Mới ra, MU NGỌC HUYỀN - Season 6 Exp 200x - Drop 15% - Cộng Hưởng Max 2 Option

Trang chủ: http://mungochuyen.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuNgocHuyenSeason6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 15%

Alpha Test: 10/04/2024 (13h) - Open Beta: 12/04/2024 (13h)