Mu Mới ra, MU Niềm Vui - Season 6 Exp 200x - Drop 200% - #Đua Top Nhận Lên Tới 20 Triệu VND
Mu Mới ra, MU Niềm Vui - Season 6 Exp 200x - Drop 200% - #Đua Top Nhận Lên Tới 20 Triệu VND

Trang chủ: https://mu-niemvui.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muniemvui.net?mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu niềm vui

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 200%

Alpha Test: 06/06/2024 (19h) - Open Beta: 11/06/2024 (13h)