Mu Mới ra, MU Niềm Vui - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - không kích top kích nạp

Trang chủ: https://mu-niemvui.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muniemvui.net?mibextid=LQQJ4d&locale=vi_VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Niềm Vui

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 07/06/2024 (19h) - Open Beta: 11/06/2024 (13h)