Mu Mới ra, ⚜️MU NON RESET⚜️ - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Không tu chân, danh hiệu
Mu Mới ra, ⚜️MU NON RESET⚜️ - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Không tu chân, danh hiệu

Trang chủ: https://munonrs.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/munonrs.vn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Thoại

Loại Mu: Non Reset, Exp 5x, Drop 20%

Alpha Test: 05/03/2024 (10h) - Open Beta: 06/03/2024 (14h)