Mu Mới ra, MU ôn Lại Kỷ Niệm - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU tặng sẵn đồ Ngon +15
Mu Mới ra, MU ôn Lại Kỷ Niệm - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU tặng sẵn đồ Ngon +15

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU ôn lại kỷ Niệm Xưa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 25/01/2023 (8h) - Open Beta: 25/01/2023 (14h)