Mu Mới ra, MU ONG CHÚA - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free 99%, Cày BOX Kiếm Wing 8

Trang chủ: https://muongchua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/416521479968895

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Ong Chúa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 14/11/2021 (8h) - Open Beta: 15/11/2021 (8h)