Mu Mới ra, Mu Ông Trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Boss nhiều, Dễ Lên Đồ, Giải Trí
Mu Mới ra, Mu Ông Trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Boss nhiều, Dễ Lên Đồ, Giải Trí

Trang chủ: https://mu-ongtrum.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091937056347

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoài Niệm

Loại Mu: Reset Web, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 26/05/2024 (8h) - Open Beta: 27/05/2024 (19h)