Mu Mới ra, Mu ông trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Gặp PK, Lên Đồ, Săn Boss
Mu Mới ra, Mu ông trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Gặp PK, Lên Đồ, Săn Boss

Trang chủ: http://mu-ongtrum.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091937056347&mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Xưa Cũ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 16/06/2024 (8h) - Open Beta: 17/06/2024 (19h)