Mu Mới ra, Mu Online Pvp - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Mu miễn phí, cày quốc vui vẻ
Mu Mới ra, Mu Online Pvp - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Mu miễn phí, cày quốc vui vẻ

Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNMN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ mới PVP 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 30%

Alpha Test: 20/03/2024 (8h) - Open Beta: 22/03/2024 (20h)