Mu Mới ra, Mu Online PvP - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - mu miễn phí cày quốc
Mu Mới ra, Mu Online PvP - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - mu miễn phí cày quốc

Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/home/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNMN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ mới PVP 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 05/01/2024 (8h) - Open Beta: 06/01/2024 (20h)