Mu Mới ra, Mu Phong Ba - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cay Cuốc , nhiều tính năng mới
Mu Mới ra, Mu Phong Ba - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cay Cuốc , nhiều tính năng mới

Trang chủ: https://muphongba.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/museason6plu/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bất Diêt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 19/07/2023 (10h) - Open Beta: 20/07/2023 (13h)