Mu Mới ra, Mu Phong Ba - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Cusstom Đồ Mới
Mu Mới ra, Mu Phong Ba - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Cusstom Đồ Mới

Trang chủ: https://muphongba.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muonline3mien/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Ba

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 15/10/2023 (10h) - Open Beta: 16/10/2023 (13h)