Mu Mới ra, MU Phong Sát - Season 6 Exp 99999x - Drop 90% - Free 99%, Set đồ FullCustom
Mu Mới ra, MU Phong Sát - Season 6 Exp 99999x - Drop 90% - Free 99%, Set đồ FullCustom

Trang chủ: https://mutathan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutathan/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Tà Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99999x, Drop 90%

Alpha Test: 23/11/2022 (13h) - Open Beta: 26/11/2022 (13h)