Mu Mới ra, Mu Phong Thần Free - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ free không top nạp-mốc nạp
Mu Mới ra, Mu Phong Thần Free - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ free không top nạp-mốc nạp

Trang chủ: https://muphongthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KỶ NIỆM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 04/11/2021 (13h) - Open Beta: 05/11/2021 (20h)