Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không webshop, chuẩn cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không webshop, chuẩn cày cuốc

Trang chủ: http://mu-phongthan.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/GameMuOnlineSeaSon6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 10/12/2021 (13h) - Open Beta: 11/12/2021 (13h)